Home / Diensten » Projectleiding

Projectleiding

 

Ieder project kent meerdere belanghebbenden; elk met hun eigen behoeften, belangen en verwachtingen. Daarom is het meestal een hele uitdaging om een project binnen de kaders van de gemaakte afspraken en toleranties te implementeren, te begrenzen en uit te voeren.

 

Als projectleider leid ik dit dynamische proces in goede banen, door:

 • het opstellen van een goede, reële projectplanning;
 • de onderlinge verwachtingen te managen;
 • de operationele betrokkenheid en inzet te vergroten;
 • de verschillende culturen op elkaar af te stemmen;
 • heldere escalatieniveaus te benoemen;
 • adviezen over de operationele procesinrichting;
 • het afstemmen van systemen, procedures, communicatie, agenda’s, enz.
 • oog te hebben voor voortschrijdende inzichten;
 • concreet toezicht op na te komen afspraken;
 • het bewaken van de uitgangspunten van de businesscase;
 • voortgangscontroles;
 • behaalde successen te vieren.