Zakelijke Mediation

Conflicten zijn soms onontkoombaar; zeker in het zakenleven. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: 

 • Miscommunicatie of onbegrip
 • Tegenstrijdige belangen
 • Machtsverhoudingen
 • Botsende ego's
 • Enz. 

Het trieste is, dat zulke conflicten vaak tot relatiebreuken leiden, terwijl dit niet nodig was of zelfs ongewenst is. Daarom groeit zakelijke mediation snel in populariteit. 

 

Het mooiste is als er zo vroeg mogelijk op 'de escalatieladder' wordt ingegrepen. Door op tijd om hulp te vragen, kun je voorkomen dat een conflict uit de hand loopt. Zo kan de relatie blijven bestaan; of kan in ieder geval een gang naar de rechter voorkomen worden. 

         

Waarom mediation?

Mediation is een vorm van vrijwillig overleg waarin partijen, samen met een onafhankelijke derde, zoeken naar een win-win situatie voor een conflict. Feitelijk is het een bewezen en effectieve vorm van conflicthantering; voor kleine en grote conflicten. 

Bedrijven maken hier gebruik van voordat een advocaat of rechter het zakelijk conflict probeert op te lossen. Dit scheelt niet alleen (veel) geld; je hebt zo ook invloed op de uitkomst (tegenover een bindend win-verlies besluit van een rechter). 

De 7 V's van mediation

 • Vrijwilligheid (mag tussentijds door alle partijen beëindigd worden)
 • Verplichte inspanning (deelname is niet vrijblijvend!)
 • Vertrouwelijkheid (veiligheid)
 • Verbod tot vuren (geen parallelle juridische stappen)
 • Voorbehoud (afspraken gelden pas na vastlegging en ondertekening, incl. eventuele toetsing op haalbaarheid)
 • Vrijheid (qua creatieve oplossingen, mits wettelijk toegestaan;  niet formeel - en eenzijdig - opgelegd)
 • Vaststellingsovereenkomst (het schriftelijk resultaat)

De 3 fasen van het mediationproces

Fase 1: Voorbereiding

Van 1e contact t/m 1e gesprek
- telefonisch
- schriftelijk
- fysiek

Vaststellen werkproces|
- jouw rol
- informatie, incl. 7 V’s 
- afspraken
- kosten (incl. voorbereiding, uitzoekwerk en opvolging)
  

Fase 2: Feitelijke mediation

Exploratie
- Partijen geven hun versie van het conflict
- Inventarisatie feiten, belangen, wensen, bedoelingen

Categoriseren

Samenvatten/verslag van het gehoorde

Onderhandelen
- Opties
- Onderhandelen
- Deel-afsluiting/besluitvorming
   

Fase 3: Afsluiting

Vaststellingsfase
- Vastlegging
- Ondertekening
- Eventuele afsluitritueel

Hoe lang duurt mediation

Dit hangt uiteraard van de situatie af. Maar niemand heeft er belang bij om een conflict voort te laten duren. 

Een gesprek duurt gemiddeld 1 à 2 uur. En is altijd 'live'. 

Afhankelijk van de persoonlijke en schriftelijke input, de onderliggende emoties en de vereiste toetsing, kan er in 2 of 3 gesprekken vaak al heel veel bereikt worden. 

      
Waarom mij als mediator? 

"It's not my first rodeo!"

Ik mag terugkijken op een hele brede ervaring, ondersteund door een uitgebreide onderbouwing middels studies, trainingen, enz.

Daarmee ben ik in staat om situaties van meerdere kanten te bekijken, met voldoende oog voor de verschillende zakelijke, intermenselijke en financiële belangen. Dit, in combinatie met mijn onafhankelijkheid, werkt vaak relativerend en structurerend, waardoor win-win oplossingen dichterbij komen.