Home / Diensten » Raad van Advies of Toezicht

Toezichthouder en Klankbord

Ik ondersteun de (hoofd)directie van verschillende organisaties op verschillende, bij die organisatie passende, wijze. Zoals:

 

Lid Raad van Advies

Veel familiebedrijven en DGA’s kiezen voor een Raad van Advies als adviesorgaan voor het (hoofd)bestuur van een organisatie, gericht op onder meer het:

·        klankborden met het bestuur;

·        evaluatie van het beleid;

·        waarborgen van kwaliteit;

·        versterken van de organisatie;

·        prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren.

 

Lid Raad van Toezicht

Het formeel toetsen van de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken. Hierbij wordt ook getoetst of zorgvuldige en evenwichtige afwegingen gemaakt worden met het oog op alle stakeholders. Dit omvat onder meer:

·        de zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
·        het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
·        het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene
       gang van zaken in de organisatie;
·        het goedkeuren van grote bestuursbesluiten, jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen.