Home / Diensten » Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Het is mijn ervaring dat 90% van de oorzaken van - dus oplossingen voor - problemen en uitdagingen, binnen een organisatie zelf te vinden zijn. 

Bij veruit de meeste organisaties kan het netto rendement substantieel worden verbeterd als interne processen en communicatie beter op elkaar afgestemd zijn. Vaak kan dit al snel en met een relatief kleine investering worden gerealiseerd.  

No-nonsens

Ik werk met een concrete, no-nonsens aanpak. Hierbij richt ik mij vooral op hoe bestaande zaken efficiënter kunnen worden ingericht of uitgevoerd.

U en uw mensen staan daarbij centraal, zodat een oplossing intern gedragen wordt en iedereen zich bewust wordt van zijn of haar rol en verantwoordelijkheid binnen het geheel. 

In één keer goed

Samen met uw organisatie breng ik de doelstellingen, de processen en de communicatie binnen uw organisatie in kaart. Om vervolgens efficiencylekken concreet aan te pakken, zodat de kwaliteit van de output toeneemt en doorlooptijden afnemen; vaak in combinatie met concrete besparingen. 

Het resultaat:

  • Een betere aansturing
  • Meer onderlinge samenhang
  • Een grotere slagvaardigheid
  • Meer openheid en actiegerichtheid
  • Kwaliteitsborging
  • Een verbeterd netto-rendement
  • Een hogere klanttevredenheid
  • Een hogere medewerkertevredenheid